Sunucunun alanında yetkin olmasının yanında fizyonomisi de önemli. O fizyonomi, OĞUZ fizyonomisi olmalı.

Tv kanallarının buna özen gösterdiklerini görüyorum.

Dikkat etmişseniz, "Türk fizyonomisi" demiyorum.

Çünkü Türkler, bulundukları coğrafya ve iklime göre farklılık gösteriyorlar.

*

Oğuz fizyonomisi: Ağırlıklı olarak Anadolu, (kuzey-güney) Azerbaycan, Halep-Kerkük, Yunanistan'daki Müslüman ve Hristiyan Oğuzlar ile Gök Oğuzlar da görünüyor.

1 Yorum
Ziya Gökalp Beg Özlem Gürses' de bu fizyonomiye çok uygun düşüyor. 16 Temmuz 2021, 15:52