sosyete52

Erkek Ordu

Bu üyenin kişisel bilgilerini görmek için üye olmanız gerekmektedir.
sosyete52
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:54
Şikayet Et Detayını Göster
5510 sayılı kanunun 47 maddesine tabi vazife malülleri sgk 4a bendinde çalışa bilirmi

5510 47 maddesine göre vazife malulleri çalışa bilir mi kanunda farklı

yönetmenlikte farklı genelge farklı yardımcı olurmusunuz

:

5510 47 maddesine göre vazife malülleri 4a bentlerinde

calışabilirmi

5510 sayılı kanuna tabi olan 47 maddesinden vazife malulü (harp 3713 ve 2330

olamayanlar ) 4a bentlerinde calışabilirmi özel veya kamuda çalışırsa emekli

maaşları kesilirmi mevzuaata dayanı yardımcı olmanızı talep eder teşekkur

ederim

5510 SAYILI KANUNUN

Vazife Malûllüğü

MADDE 47

Vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan;

a) (Değişik birinci cümle: 12/7/2013-6495/97 md.) 5 inci maddenin birinci

fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla vazife malûllüğü aylığı

bağlanmış olanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi

kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi

takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir ve bunlar hakkında uzun

vadeli sigorta kolları uygulanır. Bunlardan çalıştıkları süre zarfında 80 inci

maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince

kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim

alınır. Bunlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

çalışmaları nedeniyle istekleri üzerine haklarında uzun vadeli sigorta kolları

uygulananlardan; yeniden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da

emekliye ayrılan veya herhangi bir nedenle görevi sona erenler hakkında sonraki

çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları halinde bu süre için, 29 uncu

maddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık

aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme, vefatı halinde ise hak

sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

TR"SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ KISIM (BİRİNCİ BÖLÜM)

Malûl sayılma, malûllük aylığından yararlanma, harp ve vazife malullüğü

(16) (Değişik:RG-25/8/2016-29812)(17) Vazife malullüğü aylığı almakta olanların

bu aylıkları, Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükmü saklı kalmak suretiyle

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında

sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde kesilir

genelge 2018\38

5510 sayılı kanunun ile sosyal sigortalar işlemleri yönetmenliği ve 2018\38

sayılı genelge ile aralarında farklılık vardır. Kanuna göre sadece 4c bendinde

çalışması vazife malullerinin maşının kesileceğini ama yönetmenliğe ve

genelgeye göre 4a ve 4c bentlerinde çalıştığı an emekli maaşlarının kesileceği

yazmaktadır

kanuna aykırı degilmi bu genelge ve yönetmenlik kanunda sadece 4c bendinde

çalışmaz yazıyor sgk 4a bendinde çalışırsan emekli maaşını keserim diyor yardımcı olurmusunuz

0 Yorum
Tüm Yorumları Göster