Üyelik sözleşmesi

Son güncelleştirme: 22 Şubat 2010

Memurlar.Net üyelik servisi bir veya daha fazle e-posta adresi ve parola kullanarak, tüm Memurlar.Net servislerine oturum açabilmenizi sağlayan bir hizmettir.

Sözleşmenin kapsamı

Bu, siz ve Memurlar.Net sitesi arasında yapılan bir sözleşmedir. Memurlar.Net sitesine atıfta bulunulurken, kimi zaman "Memurlar.Net", "biz", "bize" veya "bizim" terimleri kullanılır. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kullandığınız tüm Memurlar.Net servislerinde geçerlidir. Memurlar.Net ve alt sitelerinin tamamı bu sözleşmede "hizmet" olarak anılacaktır.

Hizmeti ne zaman kullanabilirsiniz?

Hizmeti, kayıt işlemini tamamlar tamamlamaz kullanmaya başlayabilirsiniz. Hizmet üzerinde iptal hakkınız vardır. Hizmeti istediğiniz bir zamanda gerekçeli veya gerekçesiz olarak iptal edebilirsiniz.

Hizmeti nasıl kullanabilirsiniz?

Hizmeti kullanırken uymanız gereken koşullar şunlardır:

Hizmeti nasıl kullanamazsınız?

Hizmeti kullanırken:

Hizmet hesabınızdan siz sorumlusunuz.

Hizmet hesabınızı yalnızca siz kullanabilirsiniz. Hizmet hesabınızda yürütülen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. Üçüncü bir tarafa, hizmete sizin adınıza erişmesi ve/veya hizmeti kullanması için yetki veremezsiniz.

İçeriğiniz

Hizmetle bağlantılı olarak kullanılmak üzere içerik gönderebilirsiniz. Memurlar.Net?in, sizin veya diğerlerinin hizmet üzerinde gönderdiğiniz veya sağladığınız içerik üzerinde denetimi olmadığını ve içeriğin destekleyicisi olmadığını kabul etmektesiniz. Size hizmet üzerinde gönderdiğiniz veya sağladığınız hiçbir içeriğin sahibi olduğumuzu iddia etmiyoruz.

Hizmet, herkesin erişebileceği ortak alanları ve sizin seçtiğiniz kişilerin erişebileceği paylaşılan alanlarla başkalarına erişim vermediğiniz özel alanları içermektedir. Hizmette ortak veya paylaşılan alanlarda başkalarıyla içerik paylaşırsanız, içeriği paylaştığınız diğer kişilerin bu içeriği kullanabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz demektir. Erişim verdiğiniz kamu üyelerine, yalnızca hizmetle ve diğer Memurlar.Net hizmetleriyle ilişkili olan içeriği ücretsiz, özel olmayacak şekilde kullanma, kopyalama, dağıtma ve görüntüleme izni verirsiniz. Başkalarının bu haklara sahip olmasını istemiyorsanız, lütfen içeriğinizi onlarla paylaşmayın.

Memurlar.Net?in hizmeti sağlamak için gereken ölçülerde hizmete gönderdiğiniz içeriği kullanması, değiştirmesi, kopyalaması, dağıtması ve görüntülemesi gerekebileceğini ve bunlar için Memurlar.Net?e yetki verdiğinizi kabul edersiniz. Bunlar:

Başkalarının telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içerik paylaşmanın bu sözleşmenin ihlali olacağını kabul edersiniz. Bu bölümdeki hakları verebilmeniz için gerekli olan tüm haklara sahip olduğunuzu ve içeriğin kullanılmasının ve yayımlanmasının herhangi bir yasayı ihlal etmediğini kabul ve taahhüt edersiniz. Gönderiniz için size herhangi bir ödeme yapmayacağız. Gönderinizi yayımlamayı reddedebilir ve istediğimiz zaman hizmetten kaldırabiliriz.

Gizlilik

Hizmeti işletmek ve sunmak için sizinle ilgili bazı bilgiler toplarız. Bu bilgileri Memurlar.Net Gizlilik Bildirimi altında açıklandığı şekilde kullanır ve koruruz. Sizinle yapılan iletişimlerin içeriği dahil olmak üzere, şu nedenlerle sizinle ilgili bilgilere erişebilir veya bilgileri açıklayabiliriz: (a) yasalara uymak veya yasal isteklere veya süreçlere riayet etmek; (b) Memurlar.Net?in ve müşterilerinin haklarını ve mülkiyetini korumak (buna hizmet kullanımınızın tabi olduğu sözleşmelerimizin veya ilkelerimizin uygulanması dahildir) veya (c) bu gibi bir erişimin veya açıklamanın Memurlar.Net çalışanlarının, müşterilerinin veya kamunun güvenliğinin sağlanması açısından gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanmak.

Hizmet, Memurlar.Net tarafından kendisinin ve müşterilerinin yararına işletilen özel bir bilgisayar ağıdır. Memurlar.Net, hizmeti koruma, müşterilerini koruma ve bu sözleşmeyi ihlal etmenizi önleme çabalarının bir parçası olarak hizmete yönelik veya hizmet kaynaklı her türlü mesaj veya diğer iletişimleri engelleme veya bunların teslim edilmesini önleme hakkını saklı tutar. Kullandığımız teknoloji ve diğer yöntemler hizmeti kullanmanızı kesintiye uğratabilir veya engelleyebilir.

Size hizmeti sağlayabilmek için hizmet performansı, bilgisayarınız ve hizmet kullanımınız hakkında belirli bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgileri bilgisayarınızdan otomatik olarak karşıya yükleyebiliriz. Bu veriler kişisel olarak sizin kimliğinizi ortaya koymak için kullanılamaz. Bu bilgi toplama hakkında daha fazla bilgi almak için, "Gizlilik Bildirimi" bölümüne bakabilirsiniz.

Site aracılığıyla toplanan kişisel bilgiler Memurlar.Net?in hizmet aldığı şirketlerin çalıştığı ülkelerde depolanabilir veya işlenebilir. Siteyi kullanmakla bilgilerin ülkenizin dışına taşınabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Yazı tipi bileşenleri

Hizmet tarafından yüklenen yazı tiplerini içerik görüntülemek ve yazdırmak amacıyla, yalnızca yazı tipleriyle ilgili katıştırma kısıtlamaları tarafından izin verildiği şekilde içeriğe katıştırmak ve içerik yazdırmak için bunları geçici olarak bir yazıcıya veya başka bir çıkış aygıtına karşıdan yüklemek yoluyla kullanabilirsiniz.

Sözleşmeyi nasıl değiştirebiliriz?

Bu sözleşmeyi size herhangi bir ön bildirim olmaksızın değiştirebiliriz. Değişiklikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz. Bu değişiklikleri kabul etmezseniz, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce hizmeti iptal etmeli veya hizmeti kullanmayı durdurmalısınız. Hizmeti kullanmayı durdurmazsanız, hizmet kullanımınız değiştirilen sözleşmeye tabi olarak devam eder.

Garanti

Hizmeti "olduğu gibi", "tüm hatalarıyla birlikte" ve "kullanıma sunulduğu haliyle" veriyoruz. Hizmet aracılığıyla verilen bilgilerin doğruluğunu veya güncelliğini garanti etmiyoruz. Biz hiçbir açık garanti veya teminat vermiyor veya koşul sunmuyoruz.

Hizmetteki değişiklikler; Hizmeti iptal etmemiz halinde; Ön sürüm

Herhangi bir zaman veya herhangi bir nedenle hizmeti değiştirebilir veya özellikleri silebiliriz. Hizmetinizi herhangi bir zamanda iptal edebilir veya askıya alabiliriz. İptal veya askıya alma işlemimiz gerekçesiz ve/veya bildirimsiz olarak yapılabilir. Hizmetin iptalinden sonra hizmeti kullanma hakkınız hemen sona erer. Hizmet iptal edildiğinde veya askıya alındığında, hizmette depoladığınız veriler sonradan geri alınamayabilir. Belirli bir hizmetin ön sürümü verilmiş olabilir ve düzgün veya nihai sürümün çalışacağı şekilde çalışmayabilir. Kesintiler ve uzun hizmet dışı kalma süreleri söz konusu olabilir. Nihai üründe önemli değişiklikler yapabilir veya hiçbir nihai sürüm çıkarmamaya karar verebiliriz.

Sözleşmenin yorumlanması

Bu sözleşmenin tüm bölümleri, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. Bu sözleşmenin bir bölümünü yazılı olduğu haliyle uygulayamayacağımızı belirten bir mahkeme kararı olabilir. Böyle bir durumda, siz ve biz söz konusu bölümü, uygulayamadığımız bölümün amacına en yakın hükümlerle değiştiririz. Sözleşmenin geri kalan kısmı değişmeden kalır. Bu sözleşme, bu hizmetin kullanımına ilişkin aramızda yapılan sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu sözleşme, hizmet kullanımına ilişkin olarak daha önce yapılmış olan her türlü sözleşmenin veya beyanın yerine geçer. Hizmete ilişkin gizlilik yükümlülükleriniz varsa, bu yükümlülükler geçerli kalır (örneğin bir beta sürümünü sınıyor olabilirsiniz). Bu sözleşmedeki bölüm başlıkları, bu sözleşmenin diğer hükümlerini sınırlamaz.

Devir

Bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen herhangi bir zamanda size önceden bildirerek veya bildirmeden devredebiliriz. Siz, bu sözleşmeyi veya herhangi bir bölümünü başka bir kişiye devredemezsiniz. Bunu gerçekleştirmek üzere bulunduğunuz her türlü girişim geçersiz sayılır. Hizmeti veya hizmetin herhangi bir bölümünü kullanma haklarını geçici veya kalıcı bir biçimde başka herhangi birine devredemezsiniz.

Üçüncü taraf hak sahibi yoktur

Bu sözleşme yalnızca sizin ve bizim yararlanmamız içindir. Bu sözleşme çerçevesinde izin verilen halefler veya devralan kişiler dışında başka bir üçüncü tarafın yararlanması için değildir.

Size yaptığımız bildirimler

Bu sözleşme elektronik biçimdedir. Size, hizmetle ilgili belirli bilgileri göndermeyi taahhüt ederiz ve size belirli ek bilgileri de gönderme hakkımız vardır. Hizmetle ilgili olarak, yasaların size göndermemizi gerektirdiği başka bilgiler olabilir. Size bu bilgileri elektronik biçimde gönderebiliriz. Bu onayı geri alma hakkınız vardır ancak bu durumda hizmetinizi iptal edebiliriz. Size gerekli bilgileri aşağıdaki şekillerde sağlayabiliriz:

Size e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Hizmete erişebildiğiniz veya hizmeti kullandığınız sürece, bu gibi bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız olur. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyorsanız, hizmeti kullanmayı durdurmalısınız.

Telif hakkına saygı

Lütfen sanatçıların ve yaratıcı üretimde bulunanların haklarına saygı gösterin. Müzik, fotoğraf ve video gibi içerikler telif hakkıyla korunuyor olabilir. İçerikte görünen kişilerin resimlerinin kullanımını denetleme hakları olabilir. Başka kişilere ait içeriği, gerekli haklara sahip değilseniz veya sahibinden izin almadıysanız paylaşamazsınız.

Destek

Bu sözleşmede farklı şekilde belirtilmediği veya belirli bir hizmetle bağlantılı olarak yayımladığımız materyallerde desteğin sunulduğu belirtilmediği sürece, bu hizmet için destek sunulmamaktadır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam